Ποιούς αφορά

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 171 εκατομμύρια άνθρωποι ή αλλιώς το 2,8% του παγκόσμιου πληθυσμού παρουσιάζει Σακχαρώδη Διαβήτη και υπολογίζεται πως μέχρι το 2030 το ποσοστό αυτό θα έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, ένα ποσοστό 10% του γενικού πληθυσμού παρουσιάζει την νόσο.

Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης εφαρμογής από την εταιρεία μας, στόχο έχει να προσφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται ο επαγγελματίας υγείας αλλά και ο σακχαροδιαβητικός ασθενής, προκειμένου να επιτυγχάνονται εύκολα και αξιόπιστα οι στόχοι επιπέδου σακχάρου καθώς και η βέλτιστη απόδοση της παρεχόμενης θεραπείας. Η προσιτή τεχνολογία των συστημάτων 2in1 επιτυγχάνει την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, παρέχοντας την δυνατότητα άμεσης 24ωρης καταγραφής και παρακολούθησης των διακυμάνσεων της νόσου από τον θεράπων ιατρό σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου.