Χαρακτηριστικά εφαρμογής

Προσιτό και εύκολο περιβάλλον διαχείρισης. Ο χρήστης-ασθενής καταγράφει μέσω συγκεκριμένων επιλογών τις καθημερινές του μετρήσεις καθώς και επιπλέον πληροφορίες που απαιτεί ο αυτοέλεγχος από τον θεράπων ιατρό του ή την μονάδα υγείας που τον παρακολουθεί (Νοσοκομείο, Κλινική, Ιατρείο κλπ). Οι μετρήσεις καταχωρούνται άμεσα και είναι διαχειρίσιμες από την υπεύθυνη μονάδα υγείας του.

Άμεση προσβασιμότητα. Επίβλεψη των μετρήσεων με οποιαδήποτε συσκευή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση.

Στατιστικοί δείκτες. Γραφήματα εξέλιξης και διακύμανσης των μετρήσεων